Menadžment ::: Marketing menadžment

Savladajte tajne uspešnog marketinga i prodaje
Marketing menadzment

  • Naučite da razmišljate marketinški
  • Povećajte prodaju, izvoz i lojalnost potrošača
  • Pozicionirajte se na tržištu
  • Efikasnije i racionalnije nastupe na sajmovima
  • Unapredite imidž preduzeća i njegovih proizvoda, odnos sa potrošačima i partnerima


Teme seminara

- Analiza i segmentacija tržišta
- Marketing strategije
- Lična prodaja
- Prodaja
- Izbor i upravljanje kanalima marketinga
- Upravljanje maloprodajom, veleprodajom i tržišnom logistikom
- Unapređenje prodaje
- Međunarodni marketing
- Direktni marketing
- Internet marketing
- Multimedia marketing